Gastouderopvang, mijn visie en de praktijk

gastouderopvang

Gastouderopvang bij mij thuis.

Een groot voordeel van gastouderopvang is dat ik, in goed overleg met de ouders, de zorg voor elk kind kan individualiseren.
Daardoor is de overgang tussen thuis en gastouder klein. Het kind ervaart tijdens de gastouderopvang veel wat al bekend is van thuis, wat voor jonge kinderen heel belangrijk is.
Als gastouder werk ik samen met CGOB de Herberg, GOB 4kids en GOB Dolfijntjes.
Ik kan me  vinden in hun werkwijze en waar zij voor staan.

Mijn pedagogische doel  is dat
Kinderen zich in een vertrouwde omgeving, op hun eigen  manier kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige volwassenen en zo tot optimale bloei komen.
Ieder kind de behoefte heeft zich te ontwikkelen, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, afhankelijk van aanleg en temperament.

Ik heb dit in 4 doelen opgesplitst om het iets duidelijker te maken:

 1. een veilige basis bieden
  geborgen voelen, bescherming, liefde, betrokkenheid, structuur ervaren
 2. ontwikkeling van de persoonlijke competenties van elk kind
  ontdekken, zelf doen, vragen stellen, uitleggen, erbij horen, geaccepteerd voelen
 3. ontwikkeling van de sociale competenties van elk kind
  samen opgroeien, plezier hebben, vriendschap sluiten, conflicten leren oplossen
 4. waarden en normen voorleven en bijbrengen
  respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, regels en afspraken, leren wat geaccepteerd gedrag is, samen deelnemen aan activiteiten

Leeftijd

Als gastouder heb ik ervoor gekozen om alleen kinderen van de leeftijd 0-4 jaar in één groep te hebben.
Dit heeft mijn inziens veel voordelen:
~ Kinderen blijven tot ze naar de basisschool gaan bij dezelfde verzorger en in dezelfde woning.
~ Jongere kinderen leren van oudere kinderen en oudere kinderen leren zorg te dragen voor / rekening te houden met jongere kinderen.

Eventuele nadelen heb ik ondervangen door:
~ Activiteiten inplannen, rekening houdend met de slaaptijden van de jongere kinderen.
~ Voor de baby’s meer rust te creëren.
~ Activiteiten zo voor te bereiden dat elke leeftijdsgroep er op het juiste niveau mee aan de slag kan.
Bijvoorbeeld: bij koekjes bakken mogen de oudere kinderen het deeg maken, de jongere kinderen helpen mee om de koekjes te vormen en samen eten we ze op.

Gezonde, verantwoorde voeding

 • Richtlijn is de schijf van 5.
 • Ouders kunnen aangeven wat ze hun kind niet willen laten eten of drinken
 • Tussendoortjes zijn op vaste tijdstippen.
 • De lunch is een broodmaaltijd.

Buiten spelen

Zodra het weer het toelaat, zijn we buiten te vinden. We hebben een grote tuin met veel buiten speelgoed, een watertafel en een zandbak. De baby’s kunnen of buiten uit de wind liggen in een kinderwagen of binnen in de serre.

Uit onderzoek is gebleken dat buiten spelen een belangrijke bijdrage levert aan de lichamelijke activiteit van kinderen en volwassenen en dat het hiermee een preventieve werking heeft op het ontstaan van overgewicht en chronische aandoeningen. Daarnaast is het goed voor het samen leren spelen en vooral voor jonge kinderen is bewezen dat buitenspelen een positieve invloed heeft op de hersenontwikkeling.

Kwaliteit van de gastouderopvang

Ik wil graag kwalitatieve goede gastouderopvang verzorgen.
Naast bijscholing en contact met andere gastouders sta ik open voor feedback en ideeën van de ouders.

Daarnaast wordt de kwaliteit van mijn werk gemonitord  door de gastouderbueau’s middels:

 • Bezoeken en controles (minimaal 2x per jaar inclusief een risico-inventarisatie en een evaluatiegesprek)
 • Bijscholing (ongeveer 2x per jaar, inclusief EHBO)
 • Evaluaties (met gastouder en met de vraagouders)
 • Pedagogisch beleidsplan
 • persoonlijk contact
 • de gastouderbureau’s zorgt ervoor dat de gastouders altijd voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving vanuit kinderopvang of belastingdienst. Via nieuwsbrieven worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Verslagen van controles en bezoeken zijn door ouders in te zien.
de gastouderbuerau’s hebben beide een  klachtenbeleid en een oudercommissie.